O našem atelieru

VAK je výtvarný kroužek pro děti od 3,5 let výše. Od počátků atelieru v roce 2007 se snažím při práci s dětmi klást důraz na rozvíjení tvořivosti, fantazie a manuální zručnosti. Proces tvoření je pro mě důležitější než výsledek práce. Věřím, že pro děti bez ohledu na jejich věk je výtvarná práce nejlepší možnou zájmovou činností. Kde jinde mohou s takovou přirozeností přemýšlet nad úkolem, objevovat nové informace, samostatně rozhodovat, zrealizovat svoji představu, být trpěliví a přitom fantastickým způsoben rozvíjet jemnou motoriku?  To vše jsou schopnosti, které jim budou v dospělosti ku prospěchu.

Jako mě obohacuje každá hodina strávená v atelieru s dětmi, doufám že i já budu pro Vaše děti malým přínosem v jejich důležitém období života.

Alžběta Kumstátová